Download PDF

Balans 2013

V&W 2013

Balans en verlies en winstrekening per 31 december 2012 (met een vergelijking van 2011)

V & W rekening 2012