Over BigStep

BigStep zet zich in voor jongeren in achterstandsituaties in Ghana. De stichting doet dit door het starten, uitvoeren en begeleiden van projecten op het gebied van educatie en werkgelegenheid in de achterstandsgebieden. Zie ook onze doelstellingen

De plaatselijke bevolking is altijd nauw betrokken bij het opzetten en uitvoeren van de verschillende projecten. Elk project dient een duurzame ontwikkeling in gang te zetten die gedragen wordt door alle betrokkenen.

Door de combinatie van kennis op het gebied van onderwijsvernieuwing, economie en ICT, de gedegen bekendheid van de plaatselijke situatie en de hechte samenwerking met onze partners in Ghana, hebben de projecten een zeer grote kans van slagen.

Dankzij de inzet van donateurs, sponsors en vrijwilligers kan expertise op verschillend gebied gedeeld worden en kunnen geld en middelen aangewend worden voor de uitvoering van de verschillende projecten. Zie ook Vrijwilligers.

De stichting BigStep bestaat sinds september 2004 en is gevestigd in Amsterdam.

BigStep is partner geweest van Impulsis. Impulsis was tot 1 januari 2016 een interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en zette zich in voor een wereld zonder armoede of onrecht. Impulsis was medefinancier van activiteiten in ontwikkelingslanden die mensen stimuleren en in staat stellen om op hun eigen manier een menswaardige leefomgeving in te richten. Impulsis was een samenwerkingsverband tussen Edukans, ICCO en Kerkinactie.

Beleidsplan

BigStep projecten dichten de kloof tussen stad en dorp, waar het gaat om onderwijs in nieuwe technologiën en werkgelegenheid onder jongeren. In de komende jaren zal het stimuleren van ondernemerschap in combinatie met (de ontwikkeling van) beroepsonderwijs centraal staan en het aantal ‘drop-outs’ verder moeten terugdringen. Door het inzetten van jonge Nederlandse vrijwilligers wil de stichting tevens begrip voor de situatie van de Ghanese jongeren kweken en samenwerkingsverbanden bewerkstelligen. In samenwerking met de plaatselijke bevolking en overheden probeert BigStep een duurzame ontwikkeling in gang te zetten. Voor de ontwikkeling van beroepsonderwijs zal het onlangs in gebruik genomen ‘Apprenticeship Training Center’ in Hweakwae als speerpunt dienen.

De stichters en bestuursleden van BigStep

De ontwikkeling van landbouwgrond te behoeve van de werkgelegenheid in het arme Birim North District was één van de eerste activiteiten van de stichters. Tijdens het werkbezoek in juli 2004 bleek ook hoe belangrijk het was ook energie te steken in de ontwikkeling van het onderwijs, met name in nieuwe technologieën. In de regio was op dit gebied gebrek aan alles. Er is eerst onderzocht welke faciliteiten nodig waren om educatieve projecten te doen slagen. Nog tijdens dit eerste werkbezoek is een computerproject in het dorp Adausena opgestart. Door de betrokkenheid van de dorpsbewoners en de lokale overheden was de ontwikkeling van dit ICT-project het begin van een inhaalslag op dit gebied in het gehele district. Inmiddels heeft BigStep meerdere ICT-projecten in de dorpen van het district opgestart.

Kwadwo Gyekye Manu; (stichter en  voorzitter) steunt al lange tijd de bevolking van zijn geboortestreek in Ghana. Kwadwo is geboren in Adausena in 1957. Hij studeerde Economie en Sociologie aan de Universiteit van Cape Coast. (afgerond 1984). Sinds 1988 is hij in Nederland waar hij in 1994 een studie Engels aan de Hogeschool van Amsterdam afrondde. Hierna heeft hij les gegeven aan verschillende scholen in Nederland. Huidige werkzaamheden: Coördinator leerlingbegeleiding en docent Engels bij de afdeling Handel en Zakelijke dienstverlening van het ROC van Amsterdam.

Beatrice Gyekye Manu; (secretaris)

Ronald Boekel; (stichter en voormalig voorzitter) is in 2003 begonnen met het steunen van de jongeren in die regio in Ghana. Ronald is geboren in Haarlem in 1950. Na een studie wiskunde en economie aan de lerarenopleiding VLVU (afgerond in 1977) is hij docent wiskunde en later coördinator van een afdeling informatica van de Streekschool Amsterdam geweest. Tot zijn pensioen is hij beleidsmedewerker/projectleider onderwijsontwikkeling en ICT bij het ROC van Amsterdam geweest. Nu adviseur van de stichting.

BigStep Foundation Ghana

Ontwikkelingswerk kan alleen tot een duurzame vooruitgang leiden als er een nauwe samenwerking is met de plaatselijke bevolking en met de plaatselijke overheden. Kennis van  taal, cultuur en plaatselijke gebruiken zijn onontbeerlijk. Voor het succesvol implementeren en uitvoeren van projecten is dan ook een betrouwbare groep personen ter plaatse noodzakelijk. BigStep heeft daartoe een zusterorganisatie ‘BigStep Foundation Ghana’ opgericht. De foundation bestaat uit drie bestuursleden, een ‘manager-director’ en twee adviseurs. De manager-director speelt met name bij de uitvoering van de projecten, de communicatie met (plaatselijke) overheden en de communicatie met bestuursleden in Ghana en in Nederland een zeer belangrijke rol.

Beloningsbeleid

Alle medewerkers voeren de activiteiten uit op vrijwillige basis. Er worden geen salarissen betaald. Onkosten die gemaakt worden ten behoeve van de ontwikkelingsprojecten worden (indien gewenst) vergoed.